Chef Gert Debergh

Het parcours dat de chef reeds heeft afgelegd: 3 jaar ’t Convent, 2 jaar de Hooipiete, buitenlandse werkervaring in Australië en 6 maanden Willem Hiele.

Geef een reactie